KWARTJESVOLK

Humoristische Brabantse volksmuziek
 

CD Kersmus


KERSMUS. Een veel uitgesproken Brabants woord vanaf half december.

Kersmus is voor velen, maar vooral voor de Brabanders een begrip voor sfeer, rust en gezelligheid. Dit proberen wij in al die jaren van ons bestaan het hele jaar door uit te dragen. Daarom hebben wij besloten er dit jaar nog iets extra's aan toe te voegen, nl. de kerst-cd "Kersmus".

Niet dat u daar op zat te wachten, maar toch denken, en vooral hopen wij met deze cd aan de Brabantse kerstsfeer een steentje bij te dragen. Nog te meer omdat wij elk jaar wel een eigen kerstlied schrijven voor de hoogmis op eerste kerstdag. We zouden het zonde vinden dat deze liedjes verloren zouden gaan.

De liedjes "Kerstmis in Zeeland", "o Kindje", "Klein Jezuke", "Liefde treft mijn hart" en "'n Gele roos" zijn hier voorbeelden van. Ook liedjes als "De herdertjes" en "Stille nacht", die wij zelf altijd met plezier zingen, vonden wij leuk om op onze manier op de cd vast te leggen.

"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst", daar doen wij fanatiek aan mee. Vandaar dat wij onze kinderen ook een lied

hebben laten zingen op deze cd.

Met enige trots presenteren wij u dan ook de kerst-cd "KERSMUS".

Wij wensen u voor nu en in de toekomst veel luisterplezier, veel geluk en vele fijne KERSMUSsen toe.

O ja, en nou nog iets!

Heel veel dank aan onze gastzangeres Ien van de Schans.

Kwartjesvolk

    1.       't Is geboren, 't goddelijk Kind               1.31

    trad./arr. Kwartjesvolk

    2.       Liefde treft mijn hart                         6.20

    T.v.Schijndel/L.McKennitt

    3.       De herdertjes lagen bij nachte                 2.44

    trad./arr. Kwartjesvolk

    4.       Het oude jaar is weer vergangen                2.09

    Th.Peeters, H.Franken/H.Franken

    5.       De trommeljongen                               3.57

    trad./arr. Kwartjesvolk

    6.       Kerstmis in Zeeland                            4.28

    T.v.Schijndel/T.v.Schijndel

    7.       Sint Jozef zoekt in een stalleke               3.07

    Th.Peeters/H.Franken

    8.       Er is een Kindeke geboren op aard              2.41

    trad./arr. Kwartjesvolk

    9.       Herders Hij is geboren                         2.59

    trad./arr. Kwartjesvolk    

   10.       'n Gele roos                                   5.37

    T.Verstraten/J.Veerman, J.Keizer, J.Tuijp

   11.       O Kindje                                       4.06

    T.v.Schijndel/trad.,arr. Kwartjesvolk

   12.       Eer zij God                                    2.30

    trad./arr. Kwartjesvolk

   13.       Klein, klein Jezuke                                     3.58

    T.v.Schijndel/T.v.Schijndel

   14.       Stille Nacht                                   5.02

    trad./arr. Kwartjesvolk

Deze CD is opgenomen in juli 1997 in de studio Session Sound Recording

van Hennie Korsten te Rosmalen.

De produktie, mixage en techniek lag in handen van Hennie Korsten en

Kwartjesvolk.

Het boekje is ontworpen door Kwartjesvolk en de foto's zijn geschoten

door Piet Huvenaars en Wim van Haandel.

Onze contactpersoon is:     Jan van Schijndel, Zevenhuis 26,

                            5411 RN Zeeland, telefoon: 0486-453035'T IS GEBOREN HET

 GODDELIJK KIND

 instrumentaal

 

 

LIEFDE TREFT MIJN HART

In 'n koude en stille nacht

is ons een Kind geboren voor jou

Klein en teer en zacht

werd Hij verwacht lang van tevoren voor jou

'n Ster verlicht de nacht

boven een stal te Bethlehem

Maria streelt het Kind

dat zich in een kribbe met stro bevindt

En liefde treft mijn hart

   een vlam van warmte overspoelt het kwaad

   Hij God, zendt de Verlosser en brengt ons tesaam

   zijn eigen zoon en Jezus is zijn naam

In 'n mooie sterrennacht

bij hun schaapkens hielden herders de wacht

'n Licht verblindt de nacht

't is 'n engel die de blijde boodschap bracht

Ze keken elkander aan

en zeiden laten we naar Bethlehem toe gaan

Ze knielden bij het Kindje neer

en vouwden hun handen samen als blijk van eer

Kindje in de heilige nacht

dat ons Gods liefde heeft gebracht

Wij staan om Uw kribbe geschaard

en we roepen luid van vrede op deze aarde

Niet door rijkdom of macht

niet met praal of met mooie pracht

Maar in eenvoud en lieflijk zacht

wordt door het Kind het woord van God volbracht

DE HERDERTJES

LAGEN BIJ NACHTE

De herdertjes lagen bij nachte

zij lagen bij nacht in het veld

Zij hielden vol trouwe de wachte

zij hadden hun schaapjes geteld

Daar hoorden zij d'engelen zingen

hun liederen vloeiend en klaar

De herders naar Bethlehem gingen

't liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen

daar schoten drie stralen dooreen

Een straal van omhoog zij vernamen

een straal uit het kribje bene^en

Toen vlamd'er een straal uit hun ogen

en viel op het Kindeke teer

Zij stonden tot schreiens bewogen

en knielden bij Jezus neer

Maria die bloosde van weelde

van ootmoed en lieflijke vreugd

De goede Sint-Jozef, hij streelde

het Kindje der mensen geneugt

De herders bevalen te weiden

hun schaapjes aan d'engelenschaar

Wij kunnen van 't kribje niet scheiden

wij wachten het nieuwe jaar

Och Kindje och Kindje dat heden

in 't nederige stalletje kwaamt

Ach laat ons Uw paden betreden

want Gij hebt de wereld beschaamd

Gij komt om de wereld te winnen

de machtigste vijand te slaan

De kracht uwer liefde van binnen

kan wereld noch hel weerstaanHET OUDE JAAR

IS WEER VERGANGEN

Het oude jaar is weer vergangen

ja vergangen is het oude jaar

En het nieuw komt aan (2x)

en ik zie de dagen in het oosten staan (2x)

Een Kindje klein is ons geboren

ja geboren is een Kindje klein

En het werd hoog tijd

want de wereld is vol wapens en boosaardigheid

Het nieuwe licht zal vrede geven

ja vrede geven zal het licht

En het kwaad dat gaat

en het licht zal schijnen over duisternis en haat

Een vredeslicht zal nu gaan stralen

ja stralen zal een vredeslicht

Het verdrijft de pijn

en het zal verwarmen die van goede wille zijn

Reik dan uw hand aan vriend en vijand

ja aan vriend en vijand reik uw hand

Dan wordt alles goed

en ziet eens wat dan de schone liefde doet

Het oude jaar is weer vergangen

ja vergangen is het oude jaar

En het nieuw komt aan

laat ons dan als broeders naast elkander gaan

DE TROMMELJONGEN

Hoor ik kom al - van rom pom pom pom          

Ik sla mijn trommel        

Een herder uit de buurt

heeft mij hierheen gestuurd                   

Ik wil het Kind zien       

Kan dat misschien 

Goddelijk Kind    

Mag ik jouw vriend zijn    

'K ben arm ik kom maar zo  

Ik breng ook geen kado     

Ik heb alleen mijn trom    

vraag niet waarom

Maar ik zal slaan          

'K sla in de stal mijn trom

'K speel voor het Koningskind        

Dat Hij het prachtig vindt

Ik en mijn trom  

KERSTMIS IN ZEELAND

 Kerstmis in Zeeland, sfeer, gezelligheid

   met een goed glaasje wijn

   Het kaarslicht schijnt in je gezicht

   Het kerstfeest dat mag er wel zijn

   Licht in de kerststal

   Een ster wijst ons de weg

   naar dat klein Jezuke

   Kerstmis in Zeeland, een dorp dat mag er wel zijn

Loop je door de kerkstraat en ga je bij de kerk staan

en iedereen die groet je en zegt kom is aan

Dan denk je bij jezelf God, wat is dat toch mooi

Kon je zo maar altijd door het leven gaan

Maar oooooh, het gaat om dat Kindje, weet je wel

en oooooh....echt wel

Je ziet die grote kerstboom bij Compostella staan

prachtig versierd en met al zijn lichtjes aan

D'n Brouwer, ons stamkroegje vol kerstgezelligheid

met ons allen lekker eten want ook dat hoort er nog bij

Maar oooooh, het gaat toch om dat Kindje, weet je wel

en oooooh....echt wel

Kom je in de kerk, met kerst, heel druk

toch wil dat wat zeggen, zoiets kan niet stuk

Dat geeft de mens geluk en weer goede moed

er is er toch maar één, die zoiets doet

Maar oooooh, dat is nou dat Kindje, weet je wel

en oooooh....echt wel

SINT JOZEF ZOEKT

IN HET STALLEKE

Sint Jozef zoekt in het stalleke

't verloren stro bijeen

Maria drukt in haar armen

haar Jesu Kindje klein

Sint Jozef maakt het kribbeke

met 't laatste sto gereed

Wijl moeder aan het Kindeke

haar zoetste zorg besteedt

Sint Jozef zegt tot 't moederke

ziet 't kribbeke ligt klaar

Zij legt zorgvuldig en zoetekens

in 't kleine kribbetje daar

Haar sluimerende Kindeke

haar eigen wichtje teer

Gewonden in wat windelkens

met moederhanden neer

En ziet daar komen de herderkens

in het midden van de nacht

Door zoet zingende engelkens

naar het stalleke gebracht

En kijken naar het Kindeke

het is nog lief nog zo

Gewonden in wat windelkens

en liggend op wat stro

En ginds daar komen de drie koningen

van verre aangegaan

Zij volgden er de sterre

totdat die stille bleef staan

Zij knielden bij het Kindeke

dat was zo lang verwacht

En zongen er een liedeke

voor Hem die vrede bracht

ER IS EEN KINDEKE

GEBOREN OP AARD

Er is een Kindeke geboren op aard (2x)

't kwam op de aarde voor ons allemaal (2x)

't Kwam op de aarde en het had er geen huis

't kwam op de aarde en het droeg al zijn kruis

Er is een Kindeke geboren in 't strooi

't lag in een kribbe bedekt met wat hooi

't Had twee schoon oogjes zo zwart als laget

twee bleuzende kaakjes, dat stond hem zo net

't Keek naar zijn moeder en 't lachte zo wel

't kende de liefde zijn moeder zo wel

't Kwam op de aarde voor ons allemaal

't wenste ons allen een zalig nieuw jaar

HERDERS

HIJ IS GEBOREN

Herders, Hij is geboren

in 't midden van de nacht

Die zolang van te voren

de wereld heeft verwacht

Vrolijk, oh herderkens

zongen ons d'engelkens

Zongen met blijde stem

haast U naar Bethlehem

Als wij daar zijn gekomen

ziet, een klein Kindeken

Leit op 't stro pas geboren

zoet als een lammeken

d'Oogkens van stond af aan

zag men vol tranen staan

't Weende van druk en rouw

in deze straffe kouw

Ik nam mijn fluitje, een ander

die nam zijn moezeltjen

En dus fluiten en zongen

voor 't zoete Kindeken

Na, na, na Kindje teer

sus, sus en krijt niet meer

Doet Uw klein oogkens toe

zij zijn van krijten moe

't Kindje begon te slapen

de moeder sprak ons aan

Lieve herderkens samen

wilt zoetjes buiten gaan

U lie zij peis en vree

dat brengt mijn Kindje u mee

't Is uwen God en Heer

komt morgen nog eens weer

'N GELE ROOS   

In de kerstnacht al in een stal

is Hij geboren voor ons alleman

Gele rozen die bracht Hij mee

voor ons als teken van rust en wereldvree

Deze wereld of deze dag

die ieder tezamen gebruiken mag

Men ziet die roos niet, geen enkele keer

maar des te vaker de macht van het geweer

 Dicht bij jouw huis groeit 'n gele roos

   't is 'n teken van een land zonder geweld

   Als men ze ziet die grote gele roos

   zal men weten dat een mensenleven telt

   Het Kind bracht die roos op deze aarde mee

   om te planten voor ons,

   als teken van rust en wereldvree,

   Die gele roos

In vele landen niet eens ver weg

veel smekende handen die kwijnen weg

Die hand wil nemen die gele roos

die niemand vulde, niemand die daar voor koos

Als op dees wereld geen verschil bestaat

dan komt de liefde in plaats van haat

Eens moet Hij komen in de kerstnacht

dan wordt voor ieder die roos daar gebracht O KINDJEO Kindje bevrijdt de mensheid

   van korruptie en ongelijkheid

   En geef vrede in de wereld

   als dat klein Kindje te Bethlehem

Vele volkeren die drukt men neer

men breekt hun wilskracht en elk verweer

Zij hebben geen toekomst om voor te leven

waarom breekt een mens de ander zijn eer

In vele landen en dorre streken

verhongeren mensen niets meer te eten

Waarom geeft macht een recht van spreken

Armoe of rijkdom, het is slecht verdeeld

Vele discussies zijn er op gang

hoe men de wereld veranderen kan

Laat een vredes-licht gaan schijnen

en reik een hand aan vriend en vijand

EER ZIJ GOD

Eer zij God in deze dagen

Eer zij God in deze tijd

Mensen van het welbehagen

roept op aarde vrede uit

Gloria in excelsis deo

   Gloria in excelsis deo

Eer zij God die onze Vader

en die onze Koning is

Eer zij God die op aarde

naar ons toe gekomen is

Lam van God, Gij hebt gedragen

alle schuld tot elke prijs

Geef in onze levensdagen

peis en vree ky-rie-leisKLEIN, KLEIN JEZUKE

Warmte kan je pas waarderen

wanneer je de kou hebt gevoeld

Wie vrijheid en vrede moest ontberen

die weet pas wat hier mee wordt bedoeld

Klein, klein Jezuke de warmte straalt van jou

   breng ons de vrijheid en de vrede voor allemaal (2x)

Een tegenoverstelling die wordt pas duidelijk

als je beide kanten kent

Licht verblindt diegene,

die aan de duister zijn gewend

   Klein, klein Jezuke de warmte straalt van jou

   Breng ons licht in het duister, voor ons allemaal

De winter met zijn donkere dagen

als geen ander deel van het jaar

Warmte, kou, licht en donker

dat zijn verschillen die liggen ver uit elkaar

 Klein, klein Jezuke de warmte straalt van jou

   Gij kent geen verschillen, gelijkheid voor allemaal

Van vlug het kan nog net

in ons haastige bestaan

Is het kerstfeest voor ons allen

een moment om bij stil te staan

   Klein, klein Jezuke de warmte straalt van jou

   Deze dagen geven rust, voor ons allemaal

Met deze dagen van kerstmis

en met het nieuwjaar in zicht

Willen wij U allen wensen:

Gezondheid, vrede, warmte en licht

   Klein, klein Jezuke de warmte straalt van jou

   Wij wensen jullie allen: een heel gelukkig nieuwjaar

STILLE NACHT

Stille nacht, heilige nacht

alles slaapt, stil en zacht

Knielt Maria bij 't lieflijk wicht

dat in 't nederige kribbetje ligt

Sluimert in hemelse rust (2x)

Stille nacht, heilige nacht

lichtend uit, hemels pracht

Herders horen 't uit engelenmond

luid weerklinkt het op Bethlehems grond

Jezus de Redder is daar

Stille nacht, heilige nacht

Zoon van God, liefde lacht

Vriendelijk om Uwen God'lijken mond

nu ons licht deze zalige stond

Jezus van Uwe geboort

Silent night, holy night

all is calm, all is bright

Proud young virgen mother and Child

Holy influence so tender and calm

Sleep in heavently peaceHoe is deze CD tot stand gekomen ?

Kwartjesvolk is een humoristische Brabantse volksgroep, die

op 9 oktober 1981 is geboren.

Met veel humor brengen wij traditionele Brabantse volksliedjes. Elk optreden is voor het publiek en voor ons een feest. Als we aan het einde van een optreden gekomen zijn en vertellen dat we zondag weer netjes naar de kerk gaan en eerste kerstdag in de hoogmis mogen spelen, begint iedereen hard te lachen. Niemand gelooft ons, maar het is echt waar. Het zit namelijk zo.

Zo'n negen jaar geleden kwam bij ons als groep de wens om een kerst-mis te verzorgen met liederen die het Kwartjesvolkgeluid moesten hebben. De pastoor vond het een prima idee. We zijn een combinatie van liederen gaan samenstellen, die traditioneel, Brabants en vernieuwend moesten zijn en in onze eigen stijl. Later hebben we ook eigen teksten geschreven en muziek gevonden, die past bij kerstmis.

Al negen jaar verzorgen we een kerstmis met afwisselende liederen en gebruiken we verscheidene volksmuziek-instrumenten, zoals de draailier, hommel, monika's, mondharmonica, mandola's, fluit, gitaar en ritme-instrumenten.

Vele mensen vroegen, of wij die liederen niet op een bandje hadden staan, zodat ze die thuis konden beluisteren. Onder andere daardoor kwam bij Kwartjesvolk het idee om deze liederen vast te leggen op een cd.

In de zomer van 1997 zaten wij met veel plezier 14 kerstliederen op te nemen in de studio.

Ien van de Schans heeft jarenlang deel uit gemaakt van onze groep. Tijdens de kerstmis blijft zij ons steunen en is een welkome aanvulling. Ien is onze speciale gastzangeres op deze cd. Ook hebben we een lied dat gezongen is door de fannekes/kinderen van de leden van Kwartjesvolk. Anne, Ilse, Joost en Suzan verzorgen de voorzang van: "Er is een Kindeke geboren op aard". Mart, Noud, Aniek, Bram, Wout, Lieneke, Koen, Peter, Daniek, Simone en Marloes zingen na.

Deze cd moest nog voorzien worden van een toepasselijke hoes. En ons dorp Zeeland is geen Zeeland als we elkaar niet helpen. Want midden in de zomer een mooie kerstsfeer creëren om kerstfoto's te maken valt niet mee. Maar Kees Geerts van ons stamcafeetje D'n Brouwer wist daar wel iets op te vinden. Hartje zomer werd zijn café van binnen en van buiten omgebouwd tot een ware kerststal. En zelfs de schapen van Jan Ermers, opgehaald met de trekker en wagen door Martien van Zeeland, kregen voor het eerst in hun leven een café van binnen te zien.

Piet Huvenaars en Wim van Haandel hebben de foto's gemaakt. Gezamenlijk hebben we het boekje ontworpen.

Ons allereerste optreden was in 1981, een kerstviering voor de welpen en verkenners in Zeeland. Wie zou hebben gedacht dat wij in 1997 een kerst-cd zouden uitbrengen?

Kwartjesvolk:

Tiny van Schijndel : zang, gitaar.

Tinus Verstraten           : zang.

Gerard van de Schans        : zang, fluit.

Henk Merx          : zang, drums, gitaar en mandola

Hent van den Heuvel         : zang, accordeons.

Jan van Schijndel : zang, accordeon, draailier, gitaar,

                    hommel, bouzouki en mondorgel.

Walter Huvenaars            : geluidstechniek en buske-rijen.

Piet Huvenaars              : regelen van niet-muzikale werkzaam

                    heden.

en als gasten:

Ien van de Schans : zang.

Fannekes           : zang.
Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.